Stichting Sallands Erfgoed is opgericht in 2008 om het streekeigen landschap van Salland met zijn boerenerven te behouden en te stimuleren. De Stichting zoekt naar nieuwe mogelijkheden tot renovatie, herbouw dan wel hergebruik van gebouwen. Op dit moment verdwijnt er in hoog tempo eeuwenoud Sallands cultureel erfgoed. Met het starten van diverse projecten samen met de bewoners is het mogelijk om Salland als levendige en herkenbare streek te behouden. Sloop is soms onvermijdelijk, maar vaak kan het ook anders. Regelgeving, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en passende nieuwbouw wanneer renovatie geen optie meer is ondersteunen het behoud van het landschap. Herstel van het kleinschalige, afwisselende landschap geeft Salland kleur.

202 boerderijen