Raamsweg 4, Haarle

2 foto's
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij
  • AdresRaamsweg 4, Haarle
  • Oud adresHaarle C 140
  • ArchitectJ.A. de Bel en H. Meulenbelt
  • Datum bouwtekening01-01-1952
  • Toenmalige bewonerH.A. Hobert
  • Huidige bewonerL.N.M. Hobert
  • GemeenteHellendoorn
  • Dossiernummer3378

Voorgeschiedenis
In 1928 is het hele erve Hobert nieuw gebouwd, op de plek van de oude hof. Loenink had er zijn boerderij gehad, totdat deze begin negentiende eeuw werd afgebroken. De boerderij van Hobert stond tot dan toe iets meer zuidoostelijk. Het was een grote boerderij, een klassiek rietgedekt hallehuis. Evenwijdig aan de boerderij bevond zich een schuur met varkensstallen, plek voor het jongvee en wagenstalling. Voor in de schuur was een zomervertrek annex kookhuis. Vanaf daar kon middels een doorloop / portaal de keuken van de eigenlijke boerderij bereikt worden.

Tijdens de bevrijding
J.U. de Kempenaer: “Niettegenstaande men alles in het werk stelde om de boerderij te behouden en zelfs met gier trachtte te blusschen bleven deze pogingen vruchteloos. Het woonhuis brandde geheel af: een deel der schuren bleef behouden. Tot overmaat van ramp verongelukte H.A. Hobert eenige weken na den Bevrijdingsdag toen hij, blijkbaar in gedachten verzonken, voor eenen Canadeeschen auto naar de verkeerde zijde uitweek, en zoodanig getroffen werd dat hij aan de bekomen verwondingen overleed.”

Nieuwbouw
De boerderij welke met steun van het Bureau Wederopbouw Boerderijen werd hersteld werd niet op dezelfde plek herbouwd. Jaap de Bel, Nijverdals architect, tekende voor het ontwerp van een moderne boerderij 600 meter verderop op een tot dan toe onbebouwd terrein. Daar begon zoon J.A. (Johan) Hobert vanaf 1953een nieuw boerenbedrijf. Door de jongste zoon, C.G. (Cees) Hobert, werd op de plek van de oude boerderij eveneens een nieuwe boerderij opgebouwd, maar zonder steun van het bureau.