Over Stichting Sallands Erfgoed

De Stichting Sallands Erfgoed is opgericht om het streekeigen landschap van Salland met zijn boerenerven te behouden en te stimuleren. De Stichting zoekt naar nieuwe mogelijkheden tot renovatie, herbouw dan wel hergebruik van gebouwen. Op dit moment verdwijnt er in hoog tempo eeuwenoud Sallands cultureel erfgoed. Met het starten van diverse projecten samen met de bewoners is het mogelijk om Salland als levendige en herkenbare streek te behouden. Sloop is soms onvermijdelijk, maar vaak kan het ook anders. Regelgeving, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en passende nieuwbouw wanneer renovatie geen optie meer is ondersteunen het behoud van het landschap. Herstel van het kleinschalige, afwisselende landschap geeft Salland kleur.

2 foto's
Foto Over Stichting Sallands Erfgoed
Foto Over Stichting Sallands Erfgoed
Foto Over Stichting Sallands Erfgoed
Foto Over Stichting Sallands Erfgoed

Doel

Het ondersteunen van mensen die zich inzetten voor het behoud van Sallands Erfgoed en met name van boerderijen en erven van voor 1940.

Wat doen we?

Het Sallandse landschap op de kaart zetten! Het in beeld brengen van de boerderijen en erven die er nog zijn en het beschikbaar stellen van nuttige informatie en kennis via het internet. We proberen krachten te bundelen en met initiatieven te komen om boerderijen en hun erven te bewaren en te onderhouden voor de toekomst. We willen met zorg en oog voor kwaliteit een bijdrage leveren aan cultuurbehoud voor en door de inwoners van Salland. Met concrete activiteiten zoals documentatie van streekeigen bouw, excursies etc. betekenen we dan ook wezenlijk iets voor het landschap, de boerderijen en inwoners van Salland.

Wie zijn we?

Jonge mensen met hart voor Salland. Ons bestuur telt mensen uit de historische wereld, de bouw, de agrarische sector en andere bewoners van het Sallandse land. Je kunt de Stichting via onze secretaris of voorzitter bereiken. Wij hebben geen eigen kantoor, maar er is altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken. Dat kan per mail, maar je bent ook van harte welkom om met een van ons een persoonlijk gesprek te hebben. Als het een beetje uitkomt, komen we graag bij je langs. Alleen zo kunnen we Salland zo goed mogelijk leren kennen!

Het bestuur

  • Voorzitter: Robert Kemper Alferink (Haarle)
  • Secretaris: Gerard Herder (Wijhe)
  • Penningmeester: Hans Koldewijn (Schalkhaar)
  • Ronny Verwoolde (Haarle)

Middelen

Stichting Sallands Erfgoed is opgericht in het najaar van 2008. Sindsdien timmeren we behoorlijk aan de weg! We kunnen dat doen door onze donateurs, schenkingen en door projectsubsidies te verkrijgen bij overheden. Via het subsidieprogramma LEADER zijn wij in staat geweest om het project Sallands Erf & Goed te financieren. Zes gemeenten in Salland, de provincie Overijssel en de Europese Unie dragen allemaal hun steentje bij aan een leefbaarder en aantrekkelijker Salland. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Stichting Sallands Erfgoed is aangemerkt als een Cultuur ANBI-instelling. Schenkingen zijn daarmee geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.

Voor onze financiële verantwoording 2015, klik hier.
Voor het jaarverslag, klik hier.

Gegevens

  • Postadres: Oerdijk 93, 7433 PA  Schalkhaar
  • Kamer van Koophandel: 08.18.44.64
  • Bankrekening: NL 66 RABO 0159484618
  • Ons RSIN nummer is 820127425