Puur Boeren

-> Nu alvast te bestellen in onze webshop! <-

Puur Boeren. Een levenswijze die ooit vanzelfsprekend was: hard werken, een zwaar bestaan. De Sallandse zandgronden vormden de basis voor een leven waarin werk en privé niet te scheiden waren. Boer dat ben je, in hart en nieren. Met dit boek brengen we een hommage aan de boeren die zich niet hebben laten leiden door de vooruitgang. Waar de banken, melk- en mengvoedercoöperaties niet de dienst uitmaken, maar de boeren nog eigen baas zijn. De stugge, harde werkers met passie voor hun land en vee. Waarbij boeren nog puur boeren is.

Fotograaf Alex Witteveen volgt in dit fotoboek zes van deze boeren in hun dagelijks leven: in de stal, op de keuken en op het land. Hij portretteert niet, maar legt vast wat hij ziet, met een gevoelig oog voor mens en dier. Humoristische details en een soms precaire balans tussen leven en lijden. Een reeks verbluffende foto’s waarmee Alex Witteveen het predicaat Bonds Meester Klasse heeft behaald, het hoogst haalbare in de categorie vrijetijdsfotografie.

5 foto's
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij
Foto wederopbouw boerderij

De levensverhalen van deze zes boeren zijn opgetekend door Lauk Bouhuijzen, bekend agrarisch journalist voor verschillende kranten en tijdschriften zoals Salland Centraal, De Boerderij en Nieuwe Oogst. Zes gedichten, geschreven door Wim van der Meer, bieden een extra laag die de ware ziel van puur boeren in Salland blootlegt.
Eindredactie is verzorgd door Robert Kemper Alferink, voorzitter van Stichting Sallands Erfgoed en de Nedersaksische Uitgeverij. Eerder was hij mede-auteur van het standaardwerk Boerderijen in Salland.

Puur Boeren is de negende boekuitgave van Stichting Sallands Erfgoed. Sinds de oprichting in 2008 werkt de stichting aan het behouden en stimuleren van het streekeigen landschap van Salland en de boerenerven die daar een onlosmakelijk onderdeel van zijn.